Palvelut

                                                               

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia 

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on voimavarakeskeistä tulevaisuusorientoitunutta terapiaa, jossa terapeutti auttaa asiakasta itseään etsimään ratkaisuja haastaviin tilanteisiin. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia sopii myös itsensä kehittämiseen. 

Terapiaprosessi on usein rajattu 3 - 10 tapaamiskertaan, mutta joissain tapauksissa tapaamiskertoja voi olla useampiakin. 

Lyhytterapiasta voi saada apua monenlaisiin isoihin ja pieniin elämän tuomiin haasteisiin, joita voivat olla esimerkiksi:

 • parisuhdeongelmat
 • masennusoireet
 • stressi
 • äkillinen kriisi, kuten läheisen kuolema
 • ahdistuneisuus
 • tunteiden säätelyn haasteet

Vastaanotolle voit hakeutua ilman lähetettä. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia ei kuulu Kelan osakorvattavien terapioiden piiriin. Terapiakäynnistä ei tehdä merkintöjä asiakastietojärjestelmään. 

 TRE ®

(Tension, Trauma and Stress Release Exercise) 

TRE ® on kehollinen menetelmä, jonka vaikutukset ovat usein välittömiä. TRE ® -harjoituksessa kehoon saadaan liikkeen avulla aikaiseksi stressiä ja jännitystä purkava tärinä.  TRE® rentouttaa sekä lisää kehon ja mielen hyvinvointia. Tärinän aikana keho palautuu. Syvien jännitystilojen vapautuessa kehossa herää pyrkimys eheytymiseen, joka vaikuttaa meissä myös psyyken tasolla ajatusten ja tunteiden järjestyessä uudelleen. 

TRE® -menetelmän on kehittänyt amerikkalainen David Berceli, joka on kansainvälisesti tunnettu traumahoidon asiantuntija. 

TRE ® hyödyttää meitä kaikkia, mutta erityisesti psyykisesti kuormittavissa ammateissa toimivat kuten sosiaalityöntekijät, terveydenhuollon ammattilaiset sekä pelastushenkilökunta saavat menetelmästä apua omaan työssä jaksamiseensa. 

TRE® auttaa mm. 

 • huoliin ja ahdistukseen
 • nukkumaan paremmin ja levollisemmin
 • lihaskipuihin ja jäykkyyksiin
 • työstressiin
 • kehon ja mielen palautumiseen 

TRE® -menetelmä ei sovellu ihmisille, joilla on merkittäviä psyykkisiä tai fyysisiä sairauksia. Jos olet epävarma, soveltuuko menetelmä sinulle terveydentilasi puolesta, keskustelethan siitä hoitotahosi kanssa. TRE® -menetelmää ei suositella raskaana oleville.  

Luo kotisivut ilmaiseksi!